Project Description

Herengracht 502

Slavenhandel, geweld en hebzucht 1672-1927

Klik hier om te bestellen.

Vanaf de bouw in 1672 van het ‘stadspaleis’ Herengracht 502 tot aan 1926 hebben er mensen gewoond die vooral de eigen belangen centraal stelden. Amsterdam was een stad met twee gezichten: enerzijds toevluchtsoord voor onderdrukten en vluchtelingen maar ook meedogenloos in haar streven naar macht en aanzien. Amsterdam was de machtigste deelnemer in zowel de in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) als de West-Indische Compagnie (WIC) die in 1621 werd opgericht.

De stad speelde een belangrijke rol in de kolonisatie van gebieden in zowel het Aziatische als in het West-Indische domein. De kolonisatie van Nieuw Nederland (Manhattan) was binnen de WIC de verantwoordelijkheid van Amsterdam. Vanaf 1682 was Amsterdam mede-eigenaar van de slavenkolonie Suriname. Slavenhandel, expansiedrift, familiebelangen zijn de belangrijke thema’s in dit verhaal. In 1927 werd Herengracht 502 de ambtswoning van de Burgemeester van Amsterdam.